קישורים מומלצים

https://www.ami.org.il/mental-health   עזר מציון האגף לבריאות הנפש

http://itacbt.co.il   איט"ה- האגודה הישראלית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי

http://www.eabct.eu האגודה האירופאית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי