האם יש לי עיוותי חשיבה?

האם יש לי עיוותי חשיבה? מה גורם לעיוותי חשיבה?

עיוותי החשיבה תוארו לראשונה על ידי הפסיכיאטר אהרון בק מחלוצי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומייסד גישת הסיביטי. במהלך עבודתו עם מטופלים הסובלים בעיקר מדיכאון. ד"ר בק שם לב, שאצל מטופליו קיימת נטייה לפרשנות שלילית של המציאות, שבאה לידי ביטוי במחשבות אוטומטיות, שהתבססו על דפוסי חשיבה כלליים ומכלילים על העולם ועל עצמם. בק הסיק מכך שעיוותי חשיבה הן אלו שגורמים לרגשות השליליים. בהמשך פיתח בק את מודל עיוותי החשיבה לתחום הפרעות חרדה וכן להפרעות נפשיות נוספות. 

האם יש לי עיוותי חשיבה

בשאלון לפניכן מופיעים עיקרי עיוותי החשיבה אשר רלוונטיים לעניינו. אנא קרא העיון את השאלון וסמנו ליד כל עיוות חשיבה האם הוא רלוונטי אליך. 

האם יש לי עיוותי חשיבה? בחן את עצמך!

האם אתה קופץ למסקנות על סמך מידע חלקי בלבד שיש לך? לדוגמה, חברה לא אמרה לי שלום יפה. קפצתי למסקנה שהיא בטח כועסת עלי. או למשל, הבוס שלי לא פרגן לי בישיבת צוות, קפצתי למסקנה שהוא לא מעריך את העבודה שלי.
האם אתה מנבא את העתיד שלא על סמך עובדות? או על סמך עובדות חלקיות? למשל: אני בטח אכשל במבחן, אני בטח אחלה במחלה קשה, בטוח אכנס לבעיות כלכליות. העסקה הזאת לא תצליח.
נטייה לחשוב שהגרוע מכל יקרה. וכן אם זה יקרה לא תהיה לי היכולת לעמוד בזה. למשל "בטוח אסמיק ואגמגם כאשר אפגש עם אדם מסוים. ואם זה יקרה אותו אדם ידחה אותו וילגלג עלי". כמו שניתן לראות יש כאן ציפייה לרחיש גרוע וכן לחוסר יכולת להתמודד עם אותו תרחיש.
נטייה למדוד כל דבר בקנה מידה שרירותי וקיצוני. הסתכלות של שחור או לבן תוך התעלמות מגווני הביניים.
נטייה להיתפס רק לחלקים שלילייים תוך התעלמות מחלקים חיוביים. ועל פי אותו פרט שלילי אתה נוטה לפרש את כל החוייה שלך באופן שלילי
אתה חושב באופן נוקשה על פי כללים שקבעת לעצמך. למשל "אני חייב לעשות כך וכך". "אסור לי לחשוב כך". פעמים רבות הכללים הללו מופנים פנימה כלפי עצמך וכן כלפי אחרים.