שאלון תכונות אישיות

שאלון תכונות אישיות The Personality Inventory for DSM-5—Brief Form (PID-5-BF)